Sunday, December 24, 2006

انسان و اندام


جدیدا به هنر بدن انسان علاقمند شدم. اصلا چی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برهنگی دوست من. برهنگی. عاری از هر گونه لباس و یا هر جسم خارجی که انسان رو بپوشونه. نه بهش از جنبه شهوت نکن چون آلوده و کثیف میشه. از این بعد نگاهش کن که جسم توئه. تو توی اونی. روح تو داخل این جسم مخفیه. من پشت این بدن پنهانم. دستی به خودت بکش. نه گناه نیست. لمس کن برجستگیها و نقاط مختلفشو. نه. قرار نیست که از خود بی خود بشی. فقط خودتی و خودت. یعنی با خودتم تعارف داری؟ ذره ذره این جسم داره یه داستانی رو تعریف میکنه. داستان نوزادی در رحم مادر که روز به روز شکل می گیره و رشد می کنه به نوزادی تبدیل میشه و سپس کودکی نوجوانی جوانی میان سالی و کهن سالی سالخورده. داستان تو. داستان زندگی من. داستان ضربه ها و سختی ها خنده ها و اشک های من و تو. پس از چی می ترسی؟
.از جسم و پیراهن تن خودت؟ نه. شرمنده نباش. .من و تو هر دو از یک تن و اندامیم اگرچه فاصله هاست. اگرچه تفاوت هاست