Friday, May 09, 2008

جر و بحث


حرفایی میزنیا

جوابی براش داری خب بگو من سراپا گوش ایستادم

همیشه که جوابی برات ندارم اما اگه بهم فرصتی بدی حتما پیدا می کنم

نه زمان تنگه. من وقت برای این مسخره بازیا ندارم
منم حوصله ی حرفای بی سر و تهتو ندارم. نمیشه که همیشه به آواز تو برقصم

ازت نخواستم که برقصی. فقط ازت می خوام اگه جوابی برای من داری رو کنی. اگرم نه برای یک بار هم که شده دهنتو ببند و فقط گوش بده. کسی مجبورت نکرده که همیشه حرفی برای گفتن داشته باشی

اتفاقا دقیقا بر عکسه. آدمایی مثل تو همیشه فکر می کنند که باید سکوت کرد و تنها گوش داد. اما من از این آدماش نیست. گفتم که. کلی حرفا دارم در جواب سوالت. منتها کمی فرصت می خوام که یه سر و سامونی بهشون بدم

تو اگه از خودن مطمئن بودی همین الان حرفاتو بیرون می ریختی و این قائله رو برای همیشه ختم می کردی. اما واقعیت اینه که تو این دفعه حرفی برای گفتن نداری. با منم نمی تونی دیگه بازی کنی. اون غرور لعنتی رو بذار کنار و اعتراف کن که کم آوردی

هه! مگه تو رویاهات اینو ببینی

با لجبازی هیچ چیزی رو نمی تونی به من ثابت کنی

احتیاجی به این کار ندارم. همه چی از قبل مثل روز روشن و واضحه

نمی دونم دیگه چی بگم

چه طوره فقط سکوت کنی و گوش بدی. اعتراف کن که کم آوردی

ها؟؟؟؟؟؟
**********
این حرفا و جر و بحثا داره کمی تکراری و خسته کننده میشه. شاید وقتش رسیده که یه مدت فقط سکوت کرد و تنها گوش داد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟